içeriğe geç

Erst Post, kommt jetzt. Wartet lange frühling und dann plötzlich Sonne

Photo by Mailchimp / Unsplash


Soru: "İnternet" kelimesi TDK'nin imla kılavuzunda büyük harfle başlıyor, doğru mu? Kelimeye gelen ekler nasıl yazılır? Tarihlerde ay isimleri büyük harfle yazıldığı halde (Örn: 13 Nisan) gelen ekler ayrı yazılmıyor, doğru mu? "Basmayazı" birleşik mi ayrı mı yazılacak? Türkiye'm, Türk'üm, Türkiye'si gibi yazımlar doğru mu? Doğru ise, o zaman Türkçemiz, Türkçesi ayrılmıyor TDK'de, doğru mu? Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi, Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı büyük yazdığımız halde "21'nci yüzyıl"ın baş harfi küçülmüş, doğru mu? Cennet, cehennem kelimeleri neden küçük yazılıyor, doğru mu? Dünya, güneş gibi kavramlar neden sadece coğrafi konularda büyük yazılıyor? Başkan vekili derken ayrı, milletvekili derken neden birleşik yazıyoruz? İmlada olmayan her şey ayrı yazılır mantığı doğru mu? Tülay Hanım yazarken Hanım'ın baş harfi büyük ve gelen eki ayırıyoruz, ama Tülay abla derken küçük harfle yazıyoruz yeni TDK'ye göre doğru mu? Yeni TDK Yazım Kılavuzunda, noktalı virgülün kullanım alanı çok fazla sınırlandırılmış, doğru mu?
Yanıt:“İnternet” özel addır; ne ki artık bilgisayar gibi tür adına dönüşmüştür. Bu nedenle Dil Derneği olarak biz “bilgisunar” kullanıyor ve ilk harfini küçük yazıyoruz. “Basmayazı” bileşik yazılır. “İmlada olmayan her şey ayrı yazılır” gibi bir kural yoktur.

En sonuncu